۲۹ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ اتمام ارسال آثار در دهمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ می باشد.

05روز 20ساعت 51دقیقه 46ثانیه

 

 

 

تاریخ اتمام ارسال آثار در دهمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ می باشد.

05روز 20ساعت 51دقیقه 46ثانیه