شروع ثبت نام دهمین جشنواره
اواخر فروردین ۱۳۹8

دانش‌آموزان علاقه‌مند فرصت دارند از فروردین ۹۸ برای شرکت در جشنواره اقدام نمایند. ثبت نام این دوره به صورت اینترنتی (توسط نهادهای ترویجی یا به صورت مستقل) و از طریق سایت باشگاه نانو انجام می‌شود.

19روز 01ساعت 45دقیقه 03ثانیه
۳۰ تیر ۱۳۹۸

مرحله نخست دهمین جشنواره دانش‌آموزی نانو،اواخر تیرماه سال ۱۳۹۸ با حضور صاحبان اثر منتخب برگزار می‌گردد.

119روز 23ساعت 45دقیقه 03ثانیه
۲۰ مهر ۱۳۹۸

مرحله پایانی جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو مهرماه سال ۱۳۹۸ در نمایشگاه فناوری نانو برگزار خواهد شد.

203روز 01ساعت 45دقیقه 03ثانیه
شروع ثبت نام دهمین جشنواره
اواخر فروردین ۱۳۹8

دانش‌آموزان علاقه‌مند فرصت دارند از فروردین ۹۸ برای شرکت در جشنواره اقدام نمایند. ثبت نام این دوره به صورت اینترنتی (توسط نهادهای ترویجی یا به صورت مستقل) و از طریق سایت باشگاه نانو انجام می‌شود.

19روز 01ساعت 45دقیقه 03ثانیه
۳۰ تیر ۱۳۹۸

مرحله نخست دهمین جشنواره دانش‌آموزی نانو،اواخر تیرماه سال ۱۳۹۸ با حضور صاحبان اثر منتخب برگزار می‌گردد.

119روز 23ساعت 45دقیقه 03ثانیه
۲۰ مهر ۱۳۹۸

مرحله پایانی جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو مهرماه سال ۱۳۹۸ در نمایشگاه فناوری نانو برگزار خواهد شد.

203روز 01ساعت 45دقیقه 03ثانیه