شروع ثبت نام دهمین جشنواره
اول بهمن ۱۳۹۷

دانش‌آموزان علاقه‌مند فرصت دارند از اول بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۹ام فروردین ماه ۱۳۹۸ برای شرکت در جشنواره اقدام نمایند. ثبت نام این دوره به صورت اینترنتی (توسط نهادهای ترویجی یا به صورت مستقل) و از طریق سایت باشگاه نانو انجام می‌شود.

42روز 12ساعت 03دقیقه 46ثانیه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ اتمام ثبت ‌نام در دهمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ تا ساعت ۲۲ می باشد.

129روز 19ساعت 03دقیقه 46ثانیه

 

 

 

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

اعلام نتایج راه یافتگان به مرحله اول دهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

191روز 07ساعت 03دقیقه 46ثانیه
۳۰ تیر ۱۳۹۸

مرحله نخست دهمین جشنواره دانش‌آموزی نانو،اواخر تیرماه سال ۱۳۹۸ با حضور صاحبان اثر منتخب برگزار می‌گردد.

223روز 05ساعت 03دقیقه 46ثانیه
۲۰ مهر ۱۳۹۸

مرحله پایانی جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو مهرماه سال ۱۳۹۸ در نمایشگاه فناوری نانو برگزار خواهد شد.

306روز 07ساعت 03دقیقه 46ثانیه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ اتمام ثبت ‌نام در دهمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ تا ساعت ۲۲ می باشد.

129روز 19ساعت 03دقیقه 46ثانیه

 

 

 

اعلام نتایج راه یافتگان به مرحله اول دهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

191روز 07ساعت 03دقیقه 46ثانیه
۳۰ تیر ۱۳۹۸

مرحله نخست دهمین جشنواره دانش‌آموزی نانو،اواخر تیرماه سال ۱۳۹۸ با حضور صاحبان اثر منتخب برگزار می‌گردد.

223روز 05ساعت 03دقیقه 46ثانیه
۲۰ مهر ۱۳۹۸

مرحله پایانی جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو مهرماه سال ۱۳۹۸ در نمایشگاه فناوری نانو برگزار خواهد شد.

306روز 07ساعت 03دقیقه 46ثانیه
۲۵ مهر ۱۳۹۸

برترین‌های دهمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو  در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

311روز 13ساعت 03دقیقه 45ثانیه
شروع ثبت نام دهمین جشنواره
اول بهمن ۱۳۹۷

دانش‌آموزان علاقه‌مند فرصت دارند از اول بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۹ام فروردین ماه ۱۳۹۸ برای شرکت در جشنواره اقدام نمایند. ثبت نام این دوره به صورت اینترنتی (توسط نهادهای ترویجی یا به صورت مستقل) و از طریق سایت باشگاه نانو انجام می‌شود.

42روز 12ساعت 03دقیقه 45ثانیه