پايان مهلت ثبت‌نام
۱۵ بهمن ۱۳۹۷

تاریخ اتمام ثبت ‌نام در دهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ساعت ۲۲ می باشد.

56روز 20ساعت 10دقیقه 03ثانیه

 

آزمون آزمایشی
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

اولین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۴ بهمن) تا ده شب روز پایان(۲۶ بهمن) سال ۱۳۹۷، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

65روز 08ساعت 10دقیقه 03ثانیه

 

آزمون آزمایشی
15 اسفند ۱۳۹۷

دومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۱۵ اسفند) تا ده شب روز پایان (۱۷ اسفند)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

86روز 08ساعت 10دقیقه 03ثانیه
دريافت کارت ورود به جلسه
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

کارت‌های‌ ورود به جلسه‌ مرحله اول آزمون کتبی دهمین المپیاد دانش آموزی نانو را از ۲۰ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ از سایت باشگاه نانو  قابل دریافت است.

120روز 11ساعت 10دقیقه 03ثانیه
آزمون آزمایشی
28فروردین 1398

سومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۸ فروردین) تا ده شب روز پایان (۳۰ فروردین)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

128روز 07ساعت 10دقیقه 03ثانیه
دريافت کارت ورود به جلسه
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

کارت‌های‌ ورود به جلسه‌ مرحله اول آزمون کتبی دهمین المپیاد دانش آموزی نانو را از ۲۰ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ از سایت باشگاه نانو  قابل دریافت است.

120روز 11ساعت 10دقیقه 03ثانیه
آزمون آزمایشی
28فروردین 1398

سومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۸ فروردین) تا ده شب روز پایان (۳۰ فروردین)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

128روز 07ساعت 10دقیقه 03ثانیه
برگزاری آزمون مرحله دوم
۲۱ تیر ۱۳۹۸

مرحله دوم دهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، ساعت ۱۱ صبح روز ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸ در قالب یک آزمون تستی- تشریحی به‌صورت هم‌زمان برگزار خواهد شد.

214روز 08ساعت 10دقیقه 03ثانیه
پايان مهلت ثبت‌نام
۱۵ بهمن ۱۳۹۷

تاریخ اتمام ثبت ‌نام در دهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ساعت ۲۲ می باشد.

56روز 20ساعت 10دقیقه 03ثانیه

 

آزمون آزمایشی
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

اولین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۴ بهمن) تا ده شب روز پایان(۲۶ بهمن) سال ۱۳۹۷، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

65روز 08ساعت 10دقیقه 03ثانیه

 

آزمون آزمایشی
15 اسفند ۱۳۹۷

دومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۱۵ اسفند) تا ده شب روز پایان (۱۷ اسفند)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

86روز 08ساعت 10دقیقه 03ثانیه