برگزاری آزمون مرحله اول
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

آزمون مرحله اول دهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، صبح روز جمعه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در سراسر ایران برگزار خواهد شد.

34روز 01ساعت 53دقیقه 08ثانیه
آزمون آزمایشی
23 اسفند ۱۳۹۷

دومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۳ اسفند) تا ده شب روز پایان (۲۴ اسفند)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

-8روز -21ساعت -6دقیقه -52ثانیه
دريافت کارت ورود به جلسه
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

کارت‌های‌ ورود به جلسه‌ مرحله اول آزمون کتبی دهمین المپیاد دانش آموزی نانو را از ۲۰ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ از سایت باشگاه نانو  قابل دریافت است.

17روز 05ساعت 53دقیقه 08ثانیه
آزمون آزمایشی
22 فروردین 1398

سومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۲ فروردین) تا ده شب روز پایان (۲۳ فروردین)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

19روز 01ساعت 53Minutes 08ثانیه
زمان دریافت کارنامه
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

زمان دریافت کارنامه اولین آزمون تئوری دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از تاریخ ۱۸ خرداد الی ۱۸ تیر ۱۳۹۸ می باشد.

77روز 05ساعت 53دقیقه 08ثانیه
دريافت کارت ورود به جلسه
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

کارت‌های‌ ورود به جلسه‌ مرحله اول آزمون کتبی دهمین المپیاد دانش آموزی نانو را از ۲۰ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ از سایت باشگاه نانو  قابل دریافت است.

17روز 05ساعت 53دقیقه 08ثانیه
آزمون آزمایشی
22 فروردین 1398

سومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۲ فروردین) تا ده شب روز پایان (۲۳ فروردین)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

19روز 01ساعت 53Minutes 08ثانیه
برگزاری آزمون مرحله اول

آزمون مرحله اول دهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، صبح روز جمعه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در سراسر ایران برگزار خواهد شد.

34روز 01ساعت 53دقیقه 08ثانیه
زمان دریافت کارنامه

زمان دریافت کارنامه اولین آزمون تئوری دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از تاریخ ۱۸ خرداد الی ۱۸ تیر ۱۳۹۸ می باشد.

77روز 05ساعت 53دقیقه 08ثانیه
آزمون آزمایشی
23 اسفند ۱۳۹۷

دومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۳ اسفند) تا ده شب روز پایان (۲۴ اسفند)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

-8روز -21ساعت -6دقیقه -52ثانیه