آیین‌نامه‌ها

اهم اطلاعات مربوط به آیین نامه ها و قوانین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو به شرح ذیل می‌باشد:

در قسمت آیین نامه نهادهای ترویجی به امور مربوط به ثبت نام و نیز راهنمایی حضور داوطلبین در جلسه آزمون و…. اشاره گردیده است.

*لازم به ذکر است که تمامی وجوه تشویقی براساس این آیین نامه، به نهادهای ترویجی تعلق می گیرد.

در آیین‌نامه پرداخت حوزه‌ها برای آگاهی از نحوه بررسی و دستیابی به جزییات مربوط به هزینه‌ های حق‌الزحمه مسئولین وعوامل اجرایی حوزه ها،می توانید به این بخش مراجعه نمایید.