آیین‌نامه‌ها

آیین نامه اجرایی مسابقات دانش آموزی توانمند شامل موارد ذیل است:

 

قوانین اجرایی

۱- شرایط عمومی شرکت در مسابقه توانمند   ۲- زمان و نحوه ثبت نام در مسابقه توانمند   ۳- محورهای رقابتی مسابقه توانمند

 ۴- زمان و مکان برگزاری مسابقه توانمند      ۵- جوایز مسابقه توانمند

 

 

  • آیین نامه اجرایی سومین مسابقه ملی تـوانـمنــــــــد (دانش آموزی)

    دانلود مشاهده