آیین‌نامه‌ها

شبکه آموزشی آزمایشگاه‌های دانش آموزی در تلاش است حداکثر بهره برداری از آزمایشگاه‌های تجهیز شده انجام شود.

بدین منظور آیین‌نامه‌های حمایتی و اجرایی مختلفی در نظر گرفته شده است که کارشناسان و مدیران مراکز با استناد به این آیین‌نامه‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را انجام داده و از حمایت‌های مادی و معنوی در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند.

هدف اصلی از تدوین این آیین‌نامه‌ها، ایجاد دستورالعمل‌های حمایتی و اجرایی یکپارچه برای مراکز تجهیز شده است که مسیر اجرا را هرچه بیشتر برای مسولان آزمایشگاه‌ها روشن نماید.

پیوست ها:

– برای مشاهده پیوست شماره ۱ اینجا کلیک کنید.

– برای مشاهده پیوست شماره ۲  اینجا کلیک کنید.

فرم مورد نیاز:

– برای دریافت فرم درخواست درج خبر در سایت باشگاه نانو اینجا کلیک نموده و به پست الکترونیک info@nanoclub.ir ارسال نمایید.