تست عنوان
close
باشگاه نانو | نانو در استان ها | تهران
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
تهران
filereader.php?p1=main_8766726e649b61a93

استان تهران


نهادهای فعال استان :

- پژوهش‌سرای دانش آموزی خوارزمی منطقه 14 تهران

- پژوهش‌سرای امام هادی (ع) منطقه 17

- پژوهش‌سرای بوعلی ملارد

- پژوهش‌سرای دانش آموزی فرهنگ ورامین

- پژوهش‌سرای دانش آموزی جوان منطقه ۲ تهران

- پژوهش‌سرای دانش آموزی آفرینش منطقه 4 تهران

- پژوهش‌سرا کاظمی آشتیانی منطقه 6 تهران

- باشگاه دانش آموزی نانو

- پژوهش‌سرای امیر کبیرمنطقه 3 تهران

- پژوهش‌سرای دانش آموزی رازی منطقه 9 تهران

- پژوهش‌سرای دانش آموزی جوانه منطقه 19 تهران

- آموزش و پرورش ناحیه 1 تهران

- پژوهش‌سرای دانش آموزی آسمان ناحیه 1 تهران

- پژوهش‌سرای دانش آموزی دکتر حسابی شهر قدس

- پژوهش‌سرای دانش آموزی دانشمند شهید شهریاری بهارستان

- آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه تهران

- پژوهش‌سرای دانش آموزی خوارزمی پاکدشت

- پژوهش‌سرای دانش آموزی شهید مطهری اسلامشهر

- پژوهش‌سرای دانش آموزی بصیرت ناحیه 2 شهرری

- پژوهش‌سرای دانش آموزی اندیشه پویا منطقه 10 تهران

- پژوهش‌سرای دانش آموزی باقرالعلوم (ع) قرچک

- پژوهش‌سرای دانش آموزی جوان منطقه 5 تهران

- پژوهش‌سرای رشد منطقه 18 تهران

- دبیرستان انرژی اتمی ایران

- پژوهش‌سرای کاوش کهریزک

- پژوهش‌سرای دانش آموزی صدرا منطقه 8 تهران

- پژوهش‌سرای ابن سینا آموزش و پرورش منطقه 15 تهرانfilereader.php?p1=main_0f2c248f421c41e8cfilereader.php?p1=main_dc7a43d48d2314295filereader.php?p1=main_ae8fc55ccdc61c981