تست عنوان
close
باشگاه نانو | جشنواره | جشنواره جاری
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
جشنواره جاری

filereader.php?p1=main_3f3d13b19a2d0c860

اطلاعات جشنواره جاری


در این بخش می‌توانید اطلاعات مربوط به جشنواره جاری را مشاهده نمایید. راهنمای ثبت‌نام به صورت شماتیک مراحل مختلف ثبت‌نام آنلاین را توضیح می‌دهد .با مراجعه به قسمت تقویم رویدادها می‌توانید از زمان رویدادهای مختلف مربوط به ثبت نام، ویرایش، دریافت کارت و... مطلع شوید.