EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
راهنمای درخواست تجهیز
filereader.php?p1=main_9fa57bcd20ec22ba8

راهنمای درخواست تجهیز


با توجه به گسترش چشمگیر فناوری نانو و آشنایی دانش‌آموزان کشور با این فناوری، وجود یک فضای آزمایشگاهی مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی ضروری و کاربردی به نظر می‌رسد. تمامی مدارس و پژوهش‌سراهای دولتی و غیردولتی امکان درخواست برای تجهیز مراکز خود را دارند. به منظور خرید تجهیزات توانا و استفاده از طرح‌های حمایتی به ترتیب مراحل بیان شده در ذیل عمل نمایید.


1- ارسال نامه رسمی آموزش و پرورش مبنی بر درخواست تجهیز آزمایشگاه به باشگاه نانو

نامه رسمی مبنی بر درخواست خرید تجهیزات و راه اندازی آزمایشگاه فناوری نانو از طرف آموزش و پرورش استان یا شهرستان به باشگاه نانو ارسال گردد. (طریقه ارسال : پست، فکس و یا فرستادن تصویر نامه از طریق ایمیل)


2- پر کردن فرم درخواست به همراه معرفی نامه آموزش و پرورش از طرف آموزش و پرورش استان یا شهر

در صورت تایید باشگاه نانو و وزارت آموزش و پرورش، مرکز درخواست‌کننده می تواند با مشاوره تیم فنی باشگاه نانو تجهیزات، مورد نظر خود را انتخاب، و فرم درخواست حمایت را پر نماید. فرم درخواست حمایت را می‌توانید در اینجا دریافت کنید.


3- ثبت نام در سایت نمایشگاه تجهیزات http://www.iranlabexpo.ir

مرکز درخواست کننده تنها در مدت زمان نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران می تواند در لینک (http://www.iranlabexpo.ir/index.php) قسمت ثبت نام خریدار وارد شده و اطلاعات مرکز خود را وارد نماید.


4- ثبت محصولات

نماینده مرکز پس از ثبت نام در سایت مذکور وارد کارتابل خود شده و با توجه به فرم پر شده در مرحله 2 تجهیزات انتخابی خود را ثبت موقت می نماید. خریدار در صورت اطمینان از فهرست تجهیزات خود دکمه ثبت نهایی را زده و درخواست خرید خود را ارسال می‌کند.


5- نامه معرفی فرد حقوقی برای عقد قرارداد از طرف آموزش و پرورش

پس از نهایی کردن فهرست تجهیزات مورد درخواست، خریدار باید نامه‌ای از طرف اداره آموزش و پرورش برای معرفی فرد حقوقی به منظور عقد قرارداد به صندوق نانو ارسال نماید.


6- امضا قرارداد

قرارداد فی مابین صندوق نانو و نماینده معرفی شده توسط آموزش و پرورش تنظیم شده، در کارتابل قرارگرفته و نماینده آموزش و پرورش می تواند به منظور امضاء قرارداد آن را دانلود نماید.

دو نسخه پرینت قرارداد را فرد حقوقی معرفی شده از طرف آموزش و پرورش مهر و امضا نموده و برای صندوق نانو به آدرس ذکر شده در قرارداد تنها از طریق پست پیشتاز ارسال می نماید.


7- واریز بودجه تجهیزات

بر اساس مبلغ پرداختی در قرارداد بین صندوق نانو و آموزش و پرورش ، بودجه تجهیزات از طرف آموزش و پرورش واریز می گردد.


8- امضا فرم های قرارداد

بعد از واریز بودجه تجهیزات از طرف آموزش و پرورش در طی چهار تا شش ماه، تجهیزات درخواستی ارسال و نصب می گردد و فرم های دریافت و نصب آنها توسط آموزش و پرورش امضا می‌شود.


فلوچارت مراحل فوق را در پایین نشان داده شده است.


filereader.php?p1=main_911af7aa209e00b49