EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
نحوه اشتراک
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

برای اشتراک‌ها دو حالت فردی و گروهی در نظر گرفته شده است. اشتراک فردی به معنای ارسال یک عدد ماهنامه هر ماه به آدرس اعلام شده توسط فرد پر کننده فرم اشتراک بوده و منظور از اشتراک گروهی ارسال حداقل 4 عدد ماهنامه به آدرس اعلام شده توسط فرد پر کننده فرم اشتراک است. هزینه اشتراک متشکل از هزینه ماهنامه با هزینه پست آن است.
جدول 1: هزینه اشتراک ماهنامه زنگ نانو برای 10 شماره


نوع اشتراک هزینه یک اشتراک با پست عادی هزینه یک اشتراک با پست سفارشی
اشتراک فردی 19500 تومان
35000 تومان
اشتراک گروهی 15000 تومان 24000 تومان

هزینه‌ی اشتراک بایستی به حساب سیبای 0102195309006 بنام شرکت پژوهشگران نانوفناوری واریز و رسید آن به همراه فرم اشتراک به دفتر باشگاه ارسال شود.


نحوه ارسال مدارک به دفتر باشگاه:

filereader.php?p1=main_3fcdb73d36d54f2cc

       فرم اشتراک

مدارک لازم شامل فرم اشتراک و رسید بانکی را می‌توانید از طریق پست، فکس و یا ایمیل ارسال نمایید.

  • آدرس باشگاه نانو: تهران، خ دکترشریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، دشتستان سوم، پلاک10، طبقه سوم
  • فکس: 22896413-021
  • ایمیل ماهنامه: zangnano@nanoclub.ir
  • تلفن: 15- 22896414-021