شروع ثبت نام دهمین جشنواره
اول بهمن ۱۳۹۷

دانش‌آموزان علاقه‌مند فرصت دارند از اول بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۹ام فروردین ماه ۱۳۹۸ برای شرکت در جشنواره اقدام نمایند. ثبت نام این دوره به صورت اینترنتی (توسط نهادهای ترویجی یا به صورت مستقل) و از طریق سایت باشگاه نانو انجام می‌شود.

61روز 14ساعت 12دقیقه 31ثانیه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ اتمام ثبت ‌نام در دهمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ تا ساعت ۲۲ می باشد.

148روز 21ساعت 12دقیقه 31ثانیه

 

 

 

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

اعلام نتایج راه یافتگان به مرحله اول دهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

210روز 09ساعت 12دقیقه 31ثانیه
۳۰ تیر ۱۳۹۸

مرحله نخست دهمین جشنواره دانش‌آموزی نانو،اواخر تیرماه سال ۱۳۹۸ با حضور صاحبان اثر منتخب برگزار می‌گردد.

242روز 07ساعت 12دقیقه 31ثانیه
اول مرداد ۱۳۹۸

اعلام نتایج راه یافتگان به مرحله دوم دهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

244روز 09ساعت 12دقیقه 31ثانیه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ اتمام ثبت ‌نام در دهمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ تا ساعت ۲۲ می باشد.

148روز 21ساعت 12دقیقه 31ثانیه

 

 

 

اعلام نتایج راه یافتگان به مرحله اول دهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

210روز 09ساعت 12دقیقه 31ثانیه
۳۰ تیر ۱۳۹۸

مرحله نخست دهمین جشنواره دانش‌آموزی نانو،اواخر تیرماه سال ۱۳۹۸ با حضور صاحبان اثر منتخب برگزار می‌گردد.

242روز 07ساعت 12دقیقه 31ثانیه
اول مرداد ۱۳۹۸

اعلام نتایج راه یافتگان به مرحله دوم دهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

244روز 09ساعت 12دقیقه 31ثانیه
۲۰ مهر ۱۳۹۸

مرحله پایانی جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو مهرماه سال ۱۳۹۸ در نمایشگاه فناوری نانو برگزار خواهد شد.

325روز 09ساعت 12دقیقه 31ثانیه
۲۵ مهر ۱۳۹۸

برترین‌های دهمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو  در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

330روز 15ساعت 12دقیقه 31ثانیه
شروع ثبت نام دهمین جشنواره
اول بهمن ۱۳۹۷

دانش‌آموزان علاقه‌مند فرصت دارند از اول بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۹ام فروردین ماه ۱۳۹۸ برای شرکت در جشنواره اقدام نمایند. ثبت نام این دوره به صورت اینترنتی (توسط نهادهای ترویجی یا به صورت مستقل) و از طریق سایت باشگاه نانو انجام می‌شود.

61روز 14ساعت 12دقیقه 31ثانیه